Wat is voor u als ondernemer de beste manier om uw pensioen op te bouwen?

Als Directeur Grootaandeelhouder (DGA) en ondernemer heeft u de mogelijkheid om binnen uw B.V. of pensioenstichting een pensioen op te bouwen, of om via uw B.V. een pensioenverzekering af te sluiten bij een verzekeraar. Voorts kan een DGA ervoor kiezen om in zijn B.V. gewoon winstreserves op te potten en deze vanaf zijn pensioendatum te laten uitkeren als pensioendividend.

Daarnaast hebben de DGA en de ondernemer de mogelijkheid om zelf in privé een oudedagsinkomen op te bouwen, middels een lijfrentespaarrekening bij een bank. De ondernemer die vanuit een eenmanszaak of in firmaverband een onderneming uitoefent, kan bovendien binnen zijn onderneming een fiscale oudedagsreserve (FOR) opbouwen.

Aan alle opties kleven andere juridische en fiscale gevolgen, zowel tijdens leven als bij uw overlijden. Met name de fiscale gevolgen kunnen zeer groot zijn! Het is dan ook zaak deze gevolgen vooraf goed in beeld te brengen. Met onze fiscale en juridische achtergrond, bent u bij Wesselman | Pensioenadviseurs aan het juiste adres.

Maar wat is voor u als ondernemer of DGA nu de beste mogelijkheid, of beste combinatie van mogelijkheden, om uw pensioen op te bouwen?

“Pensioen is slechts een onderdeeltje van uw totale financiële huishouden”.

Pensioen kan immers niet alleen uit de hierboven beschreven vaatjes komen, maar ook bij voorbeeld uit een afgeloste hypotheek, een erfenis, of uit uw (bedrijfs)vermogen. Het gaat erom dat u bij pensionering, overlijden of arbeidsongeschiktheid over het door uw gewenste inkomen beschikt, waarmee u uw financiële wensen en doelen kunt realiseren.

De eerste stap in het pensioenadvies is wat ons betreft dan ook het opstellen van een Persoonlijk Financieel Plan waarin we eerst samen met u gaan bekijken wat er momenteel al aan vermogen en aan inkomen is opgebouwd, en vaststellen wat u nog tekort komt om uw financiële wensen en doelen bij pensionering, overlijden en arbeidsongeschiktheid te realiseren. Vervolgens kunnen wij u de financiële maatregelen adviseren welke hiervoor naar onze mening nodig zijn, en de juiste mogelijkheden selecteren om het pensioen op te bouwen.

Overige diensten voor de DGA en ondernemer

Er kan tijdens uw leven als DGA of ondernemer van alles gebeuren. Zo kan het voorkomen dat u op enig moment gaat scheiden, waardoor het door opgebouwde pensioen standaard wettelijk verevend gaat worden en u een (groot) deel van uw pensioenrechten kwijtraakt. Maar is een standaard aangeboden wettelijke verevening van de pensioenrechten in de situatie van uw ex echtgeno(o)t(e) en uzelf wel de beste oplossing? Onze adviseurs bespreken graag de alternatieven met u en geven u eenpassend advies.


Wilt u meer weten over uw pensioenopbouw?

Stefan Joosten

Stefan Joosten vertelt u graag alles wat u wilt weten hierover!

Vragen? Neem direct contact met ons op!

Wij helpen u graag persoonlijk verder. Contactformulier Nu bellen